Zarząd

Stanisław Zdrojewski – Prezes zarządu
s.zdrojewski@mmi-bus.pl

MMI Sp. z o.o.
76-251, Zbyszewo
ul. Zbyszewo 2
NIP: 839 317 10 78
KRS 0000449641
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego