MMI Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt.

 

„Promocja gamy autobusów niskoemisyjnych na XV Międzynarodowych
Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach 2021"

Celem projektu jest promocja produktów Spółki, w tym przede wszystkim autobusów niskoemisyjnych podczas XV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach w dniach 27-29 października 2021 r.

  • Całkowita wartość projektu: 80 929,00 zł
  • Wartość dofinansowania UE: 40 464,50 zł